این روش در مرکز دندانپزشکی و توسط دندانپزشکان در یک جلسه به وسیله دستگاه لیزر به مدت ۴۵ دقیقه الی یک ساعت و نیم انجام می شود. با انجام بلیچینگ آفیس لکه های زرد وتغییر رنگ ها از بین می رود و رنگ دندان ها فراتر از رنگ طبیعی می شود. روش سفید کردن در مرکز دندانپزشکی می تواند سریعتر دندان ها را روشن کند چرا که کیت های آفیس قوی تر از کیت های خانگی هستند.علاوه بر این نور ،گرما یا ترکیب هر دو ممکن است سفید کردن دندانها را تشدید کند. مراقبت های بعد از بلیچینگ آفیس: بعد از انجام بلیچینگ آفیس ممکن است دندانها در ۲۴ آینده نسبت به تغییرات حرارتی مانند (غذاهای گرم ،سرد یا نوشیدنی و یا حتی هوا حساس شود.توصیه می شود در روزهای اول و دوم بعد از انجام بلیچینگ آفیس از غذاهای رنگ دانه دار کمتر استفاده شود و نوشیدنی هایی که دارای رنگدانه هستند را با نی میل کنید.